Beste omwonende(n) van project 70LUX,

Om u als omwonende op de hoogte te houden van de komende werkzaamheden, het verloop van het project en belangrijke ontwikkelingen doen wij u dit derde nieuwsbericht toekomen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: contactpersoon 70Lux, update bouwvoortgang, actuele opleverprognose en verhuurprocedure.

Contactpersoon 70Lux bij vragen en/of klachten?

Tijdens de uitvoeringsperiode is TW3 bouwbegeleiding, in opdracht van Staton bouw, verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving. TW3 bouwbegeleiding heeft rechtstreeks contact met de verantwoordelijken van de uitvoerende partijen op het werk. TW3 bouwbegeleiding is in samenspraak met Staton bouw verantwoordelijk voor de opvolging en afhandeling van uw eventuele vragen en/ of klachten. Tevens verzorgt TW3 bouwbegeleiding het opstellen en verstrekken van nieuwsberichten naar de omwonenden.

TW3 bouwbegeleiding is als volgt te bereiken:

Telefoon:            +31 (0)10 307 5929

E-mail:                  70lux@tw3.nl

Om u aan te melden voor de nieuwsbrieven verzoeken wij uw NAW-gegevens naar voorgenoemd emailadres te sturen onder vermelding van “Aanmelding nieuwsbrief omwonenden 70LUX” zodat u de volgende nieuwsbrieven op uw persoonlijke emailadres ontvangt. Wij verzoeken u uw eventuele klachten en/of vragen te versturen naar voorgenoemd emailadres of onderaan bij “contact” op de projectwebsite https://70lux.nl/ zodat TW3 dit kan oppakken.

Update bouwvoortgang

Wat is er de laatste 2 maanden uitgevoerd op de bouwplaats?

 • Alle 271 funderingspalen zijn aangebracht.
 • Na het aanbrengen van de boorpalen is het “koppensnellen” van de betonnen boorpalen uitgevoerd. Koppensnellen houdt in dat het bovenste beton gedeelte van de boorpalen wordt verwijderd zodat de stalen wapening zichtbaar wordt.  Deze stalen wapening is/wordt vervolgens gekoppeld aan de wapening van de nog te storten betonnen funderingen.
 • Alle werkvloeren en funderingspoeren zijn gestort. Een funderingspoer wordt gevormd door een poer, een dik betonblok, waarop een kolom geplaatst wordt.
 • De eerste fase van de monolithische afgewerkte parkeerkeldervloer is gestort. Een monolithisch afgewerkte betonvloer is een vloer die we met de betonpomp storten in de gewenste ruimte en daarna monoliet afwerken. Het monoliet afwerken van de vloer noemen we ook wel vlinderen of polieren. Dit gebeurt met vlindermachines die we met de hand bedienen. Deze vloeren zijn monolithisch afgewerkt omdat dit tevens gelijk het eindresultaat is van de parkeerkelder.
 • Het monolithisch afwerken van vloeren dient direct aansluitend aan het storten van het beton plaats te vinden. Het storten van vloeren neemt soms geruime tijd in beslag waardoor er tot in de nacht moeten worden doorgegaan met het monolithisch afwerken. De verwachting is dat dit 5 keer zal voorkomen. Vanuit de gemeente is hiervoor een vergunning verleent. Wij zullen direct omwonenden circa 1 week voorafgaand aan het nachtwerk middels een aparte brief informeren.
 • Er is gestart met het aanbrengen van de betonwanden van de parkeerkelder.
 • De wapening van de grote fundatiepoer is aangebracht en rondom voorzien van bekisting.
 • De torenkraan is opgebouwd tot 56 meter. De torenkraan wordt in eerste instantie opgebouwd tot een hoogte van 56 meter en rond de kerst verder opgebouwd tot een uiteindelijke hoogte van 90 meter.
 • Het storten van de grote fundatiepoer met 750 M3 beton is afgerond.

     

Wat staat de komende periode op de planning?

 • Het storten van de grote fundatiepoer met 750 M3 beton.
 • Het verwijderen van het metalen stempelraam en de damwanden. De damwanden worden uit de grond gehaald en het stempelraam wordt verwijderd als de buitenwanden van de parkeerkelder zijn aangebracht. Naar verwachting zal er minder geluidoverlast ontstaan bij deze werkzaamheden dan ten tijde van het aanbrengen van de damwanden.
 • Naar verwachting is rond week 5 ook het in het werk gestort beton van de wanden en vloer tot de 4e verdieping gereed. Aansluitend zal er dan verder de hoogte in worden gebouwd met geprefabriceerd beton (in de fabriek gestort) waardoor er een cyclus van circa een week per verdieping zal worden behaald.
 • Het project 70Lux zal dan ook vanaf begijn volgend jaar aan de horizon verrijzen.

     

Tijdelijk gronddepot

Het gebruik van het gronddepot is verlengd tot en met eind november omdat dit is benodigd voor de werkzaamheden.

Leven gered door de bouwvakkers!

Op d.d. 12-10-2023 is er brand ontstaan op de 3e verdieping van het naast gelegen appartementencomplex. De brand greep snel om zich heen en een vrouw zat opgesloten in haar appartement. Gelukkig heeft bouwplaats personeel van project 70Lux de deur van het appartement weten te forceren en de mevrouw uit haar appartement kunnen bevrijden anders was het hoogstwaarschijnlijk niet goed afgelopen. De mevrouw in kwestie is met ademhalingsklachten, vanwege de inademing van te veel rook, afgevoerd naar het ziekenhuis.

 Actuele opleverprognose

De actuele opleverprognose van het gehele project is eind 1e kwartaal 2025. Let op dit betreft een prognose en is daarmee aan mogelijke verandering onderhevig.

Verhuurprocedure

Inmiddels hebben al diverse geïnteresseerden hun voorkeur voor een huurwoning doorgegeven aan TW3 voor een plekje in dit mooie project. TW3 zorgt ervoor dat de geïnteresseerden worden doorgezet naar de verhuurmakelaar. Momenteel wordt gewerkt aan een website waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. Deze zal naar verwachting in januari 2024 gereed zijn. Op dit moment wordt de verhuurprocedure vastgesteld, zodra hierover meer concrete informatie bekend is dan zal dit worden gedeeld via deze nieuwsbrief.

Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand die geïnteresseerd is, schroom dan niet om dit kenbaar te maken aan TW3. U doet dit door middel van een email te sturen naar70lux@tw3.nl. Vergeet niet in de email de contactgegevens van de geïnteresseerde te vermelden.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan vernemen wij deze uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

TW3 bouwbegeleiding namens projectteam 70LUX.