Beste omwonende(n) van project 70LUX,

Om u als omwonende op de hoogte te houden van de komende werkzaamheden, het verloop van het project en belangrijke ontwikkelingen doen wij u dit derde nieuwsbericht toekomen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: update bouwvoortgang, gronddepot, actuele opleverprognose, verhuurprocedure en contactpersoon 70Lux.

Update bouwvoortgang

 Wat is er de laatste 2 maanden uitgevoerd op de bouwplaats?

 • De eerste twee lagen van de parkeergarage evenals de eerste laag van de commerciële ruimte zijn constructief afgerond.
 • De vloeren van de eerste en tweede laag van de parkeergarage zijn monolithische afgewerkt. Een monolithisch afgewerkte betonvloer is een vloer die we met de betonpomp storten in de gewenste ruimte en daarna monoliet afwerken. Het monoliet afwerken van de vloer noemen we ook wel vlinderen of polieren. Dit gebeurt met vlindermachines die we met de hand bedienen. Deze vloeren zijn monolithisch afgewerkt omdat dit tevens gelijk het eindresultaat is van de parkeerkelder. Het monolithisch afwerken van vloeren dient direct aansluitend aan het storten van het beton plaats te vinden. Het storten van vloeren neemt soms geruime tijd in beslag waardoor er tot in de nacht moeten worden doorgegaan met het monolithisch afwerken. De verwachting is dat dit nog 1 keer zal voorkomen. Vanuit de gemeente is hiervoor een vergunning verleent. Wij zullen direct omwonenden circa 1 week voorafgaand aan het nachtwerk middels een aparte brief informeren.
 • Alle damwanden en het stempelraam tussen de damwanden zijn verwijderd.
 • Er is gestart met het opbouwen van de gevelsteiger vanaf de Luxemburglaan. Deze gevelsteiger wordt gebruikt voor het aanbrengen van het metselwerk na het stellen van de metselprofielen.
 • De torenkraan is opgebouwd tot 56 meter. Rond maart zal deze verder opgebouwd worden tot een uiteindelijke hoogte van 90 meter
 • Wat staat de komende periode op de planning?
  • Naar verwachting zijn wij in week 10 gereed met het storten van beton, ook wel het “natte deel” van de constructiewerkzaamheden genoemd. Tot en met week 10 wordt nog de derde laag van de parkeergarage en de tweede laag van het commerciële gedeelte gestort. In week 4 of 5 zullen de laatste vloeren van de 3e parkeerlaag monolithisch worden afgewerkt tot in de avond rond 23.30u.
  • Vanaf week 11 zal er dan verder de hoogte in worden gebouwd met geprefabriceerd beton (in de fabriek gestort). Omdat groot deel van de productie buiten het werk heeft plaats gevonden zullen wij een cyclus van circa een week per verdieping behalen, waardoor de toren snel hoger zal worden.
  • Het opbouwen van de gevelsteiger voor de metselwerkzaamheden rond de gehele toren.
  • Tussen kerst en de jaarwisseling wordt er nagenoeg niet gewerkt. In week 1 zal er weer verder worden gewerkt aan de betonwanden van de commerciële ruimten.

Tijdelijk gronddepot
Het gebruik van het gronddepot wordt deze week afgerond. Het depot wordt leeggereden en het terrein wordt weer terug geleverd aan de gemeente.

Actuele opleverprognose
De actuele opleverprognose van het gehele project is ongewijzigd en staat daarmee nog steeds op eind 1e kwartaal 2025. Let op dit betreft een prognose en is daarmee aan mogelijke verandering onderhevig.

Verhuurprocedure
Inmiddels hebben al diverse geïnteresseerden hun voorkeur voor een huurwoning doorgegeven aan TW Home voor een plekje in dit mooie project. TW Home zorgt ervoor dat de geïnteresseerden worden doorgezet naar de verhuurmakelaar. Momenteel wordt gewerkt aan een website waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. Deze zal naar verwachting in januari 2024 gereed zijn. Op dit moment wordt de verhuurprocedure vastgesteld, zodra hierover meer concrete informatie bekend is dan zal dit worden gedeeld via deze nieuwsbrief.

Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand die geïnteresseerd is, schroom dan niet om dit kenbaar te maken aan TW Home. U doet dit door middel van een email te sturen naar 70lux@twhome.nl. Vergeet niet in de email de contactgegevens van de geïnteresseerde te vermelden.

Contactpersoon 70Lux bij vragen en/of klachten?
Tijdens de uitvoeringsperiode is TW Home bouwbegeleiding, in opdracht van Staton bouw, verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving. TW Home bouwbegeleiding heeft rechtstreeks contact met de verantwoordelijken van de uitvoerende partijen op het werk. TW Home bouwbegeleiding is in samenspraak met Staton bouw verantwoordelijk voor de opvolging en afhandeling van uw eventuele vragen en/ of klachten. Tevens verzorgt TW Home bouwbegeleiding het opstellen en verstrekken van nieuwsberichten naar de omwonenden.

TW Home bouwbegeleiding is als volgt te bereiken:

Telefoon:            +31 (0)10 307 5929

E-mail:                  70lux@twhome.nl

Internet:             www.twhome.nl

Om u aan te melden voor de nieuwsbrieven verzoeken wij uw NAW-gegevens naar voorgenoemd emailadres te sturen onder vermelding van “Aanmelding nieuwsbrief omwonenden 70LUX” zodat u de volgende nieuwsbrieven op uw persoonlijke emailadres ontvangt. Wij verzoeken u uw eventuele klachten en/of vragen te versturen naar voorgenoemd emailadres of onderaan bij “contact” op de projectwebsite https://70lux.nl/ zodat TW Home dit kan oppakken.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan vernemen wij deze uiteraard graag.

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2024 toe!

Met vriendelijke groet ,

TW Home bouwbegeleiding namens projectteam 70LUX.