Waar?

  • trottoir (doorgang) t.h.v. Berlijnstraat naar Luxemburglaan
  • binnenterrein Berlijnstraat

Omschrijving werkzaamheden

In verband met het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels- en leidingen van nutsbedrijven en het riool worden opbreekwerkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van het nutstracé. Dit wil zeggen dat trottoirtegels en obstakels zoals lichtmasten worden verwijderd.

Het binnenterrein zal ter hoogte van het kantoorpand Luxemburglaan 2-10 worden gebruikt als werkterrein voor werkzaamheden aan het riool en overige civiele werkzaamheden, waarbij onder andere het bestaande asfalt wordt verwijderd. Ook zal het sloopbedrijf dit werkterrein gebruiken i.v.m. voorbereidingen voor de sloop van het kantoorpand. Het werkterrein wordt afgesloten met hekwerken. In verband met deze afsluiting wordt een tijdelijke doorgang gemaakt voor het autoverkeer elders op het binnenterrein. Het werkterrein, de werkzaamheden en de tijdelijke doorgang zijn op bijgaande tekening aangegeven.

Wanneer?

Gestart wordt met de werkzaamheden op maandag 26 september 2022 gedurende een periode tot het einde van dit jaar. Werktijden zijn van 7.00 uur ‘s-ochtends tot 16.00 uur ‘s-middags.

Hinder?

  • Tijdens de werkzaamheden wordt op gezette tijden gewerkt met machines die enige mate van geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Getracht wordt het geluidsoverlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.
  • Voor bewoners en bezoekers van seniorencomplex Leliënborgh is de huidige doorgang tussen de Berlijnstraat en de Luxemburglaan alleen op de dag van de opbreekwerkzaamheden beperkt bereikbaar. Nadat platen zijn aangebracht kunnen voetgangers van en naar seniorencomplex Leliënborgh gebruik maken van de doorgang. Voor overige bewoners en bezoekers is de doorgang tussen Berlijnstraat en Luxemburglaan gedurende de werkzaamheden helaas niet meer bereikbaar.
  • De openbare parkeerplaatsen en de parkeerplaatsen op eigen terrein van het kantoorpand gelegen in het werkterrein worden opgeheven en zijn gedurende de uitvoeringsperiode niet te gebruiken. De huidige parkeerplaats voor mindervaliden op het werkterrein zal worden verplaatst zoals op tekening is aangegeven.
  • Op de dag van de aanleg van de tijdelijke doorgang voor autoverkeer worden rijbanen opeenvolgend voor korte duur geblokkeerd. Door middel van het aanbrengen van schotten over sleuven wordt ter plaatse van de opbrekingen de blokkade van de rijbanen zo snel mogelijk opgeheven. De inritten van parkeergarage’s zijn te allen tijde bereikbaar.