Waar?
Trottoir tussen kruising Luxemburglaan/Europaweg en doorgang Europaweg naar Berlijnstraat
verkeersmaatregelen-europaweg
Omschrijving werkzaamheden
Ter hoogte van het kantoorpand Luxemburglaan 2-10 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • plaatsen bouwhekken en maatregelen omleidingsroute voor voetgangers
  • verwijderen straatverlichting en verhardingen van trottoir
  • graafwerkzaamheden
  • verleggingswerkzaamheden kabels- en leidingen van Stedin, Dunea, KPN en T-Mobile
Wanneer?
Gestart wordt met de werkzaamheden op donderdag 1 september gedurende een periode tot eind oktober 2022. Werktijden zijn van 7.00 uur ‘s-ochtends tot 16.00 uur ‘s-middags.

Na deze periode zullen de verkeersmaatregelen ook van toepassing zijn in verband met andere voorgenomen werkzaamheden ter voorbereiding op de start bouw van het project 70LUX. Deze werkzaamheden worden te zijner tijd aangekondigd via deze website. 

Hinder?
  • Gedurende de uitvoeringsperiode worden voetgangers gevraagd aanwijzingen op te volgen vanwege de omleidingsroute. Voetgangers worden ter hoogte van het kantoorpand Luxemburglaan 2-10 omgeleid naar het fietspad langs de Europaweg. De doorgang naast het kantoorpand tussen de Europaweg en de Berlijnstraat wordt gesloten. 
  • Tijdens de werkzaamheden wordt gewerkt met machines die enige mate van geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Getracht wordt het geluidsoverlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.