Beste omwonende(n) van project 70LUX,

Om u als omwonende op de hoogte te houden van de komende werkzaamheden, het verloop van het project en belangrijke ontwikkelingen doen wij u dit derde nieuwsbericht toekomen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: contactpersoon 70Lux, update bouwvoortgang, actuele opleverprognose en verhuurprocedure.

Contactpersoon 70Lux bij vragen en/of klachten?

Tijdens de uitvoeringsperiode is TW3 bouwbegeleiding, in opdracht van Staton bouw, verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving. TW3 bouwbegeleiding heeft rechtstreeks contact met de verantwoordelijken van de uitvoerende partijen op het werk. TW3 bouwbegeleiding is in samenspraak met Staton bouw verantwoordelijk voor de opvolging en afhandeling van uw eventuele vragen en/ of klachten. Tevens verzorgt TW3 bouwbegeleiding het opstellen en verstrekken van nieuwsberichten naar de omwonenden.

TW3 bouwbegeleiding is als volgt te bereiken:

Telefoon:            +31 (0)10 307 5929

E-mail:                  70lux@tw3.nl

Om u aan te melden voor de nieuwsbrieven verzoeken wij uw NAW-gegevens naar voorgenoemd emailadres te sturen onder vermelding van “Aanmelding nieuwsbrief omwonenden 70LUX” zodat u de volgende nieuwsbrieven op uw persoonlijke emailadres ontvangt. Wij verzoeken u uw eventuele klachten en/of vragen te versturen naar voorgenoemd emailadres of onderaan bij “contact” op de projectwebsite https://70lux.nl/ zodat TW3 dit kan oppakken.

Update bouwvoortgang

 Wat is er de laatste 2 maanden uitgevoerd op de bouwplaats?

 • Alle kabels en leidingen die de bouwlocatie doorkruisten zijn omgelegd.
 • De laatste damwand is aangebracht. Een damwand is een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste metalen losse elementen (planken of panelen).
 • Zoals eerder aangegeven is het plaatsen van de verkeersborden en bouwhekken afgerond. Hierin verwachten wij de komende periode geen wijzigingen.
 • Het afronden van de laatste sloopwerkzaamheden heeft plaatsgevonden.
 • Op 7 juni 2023 heeft de officiële start bouw viering op locatie plaatsgevonden. Bij deze feestelijke gebeurtenis heeft de wethouder Jan Iedema de 1e funderingspaal aangebracht voor de bouw van de woontoren 70Lux in coördinatie van de hoofdaannemer Staton.
 • De funderingspalen worden geboord om zodoende de trillingen voor de omgeving tot een minimum te beperken. Er worden circa 271 betonnen boorpalen aangebracht tot een diepte van tussen de 15 en 24 meter. De boorpalen hebben een diameter variërend tussen de 30cm á 40 cm. Voor het aanbrengen van de boorpalen wordt een metalen mantelbuis in de grond geboord. Zodra deze op diepte is wordt de bodem van het ontstane gat gevuld met beton. Vervolgens wordt een metalen wapeningskorf in het gat geplaatst tot de bodem en aansluitend wordt het gat verder afgevuld met beton. Na het aanbrengen van het beton wordt de metalen mantelbuis verwijderd en wordt deze hergebruikt voor het maken van de volgende funderingspaal.
 • De werktijden zijn de komende periode van 7u tot 19u. Er wordt momenteel langer doorgewerkt zodat het aanbrengen van de funderingspalen eerder is afgerond.

Wat staat de komende periode op de planning?

 • Naar verwachting is het aanbrengen van de boorpalen in week 28 geheel gereed.
 • Vanaf week 28 wordt de bouwput verder ontgraven. Gelijktijdig zal een metalen stempelraam worden geplaatsten voor het op zijn plek houden van de damwanden. Zonder het plaatsen van het stempelraamwerk zullen de damwanden anders niet sterk genoeg zijn om de omliggende grond op zijn plek te houden.
 • Na het aanbrengen van de boorpalen wordt er aansluitend gestart met het zogenoemde “koppensnellen” van de betonnen boorpalen: dit houdt in dat het bovenste gedeelte van de betonpalen wordt verwijderd zodat de wapening zichtbaar wordt.  Deze wapening wordt vervolgens gekoppeld aan de wapening van de nog te storten betonnen funderingsvloer.
 • Na het aanbrengen van het stempelraam en het ontgraven van de bouwput zal de betonbouwer beginnen.
 • Als eerste zal de betonbouwer starten met het aanbrengen van de funderingspoeren voor de toren kraan en de funderingsvloer.
 • De torenkraan wordt aansluitend in eerste instantie opgebouwd tot een hoogte van 56 meter en rond de kerst verder opgebouwd tot een uiteindelijke hoogte van 90 meter. Naar verwachting wordt rond week 33 gestart met het opbouwen van de torenkraan.
 • Na het gereedkomen van de torenkraan zal omstreeks week 35 worden gestart met het realiseren van de grote betonpoeren voor de
 • De damwanden worden uit de grond gehaald als de buitenwanden van de parkeerkelder zijn aangebracht. Naar verwachting zal er minder geluidoverlast ontstaan bij deze werkzaamheden dan ten tijde van het aanbrengen van de damwanden.
 • Vervolgens wordt er de hoogte ingewerkt. Rond de kerst zal het gebouw tot een hoogte van circa 10 meter zijn gerealiseerd.
 • Er is geen bouwvaksluiting ingepland, er zal worden doorgewerkt door de betonbouwer voor wat betreft het aanbrengen van de stalen wapening van de parkeerkelder. TW3 is eveneens telefonisch bereikbaar voor uw eventuele vragen en/of klachten.

 

Actuele opleverprognose

De actuele opleverprognose van het gehele project is eind 1e kwartaal 2025. Let op dit betreft een prognose en is daarmee aan mogelijke verandering onderhevig.

Verhuurprocedure

Op dit moment wordt de verhuurprocedure vastgesteld, zodra hierover meer concrete informatie bekend is dan zal dit worden gedeeld via deze nieuwsbrief. Inmiddels hebben al diverse geïnteresseerden hun voorkeur voor een huurwoning doorgegeven aan TW3. TW3 zorgt ervoor dat de geïnteresseerden worden doorgezet naar de verhuurmakelaar.

Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand die geïnteresseerd is, schroom dan niet om dit kenbaar te maken aan TW3. U doet dit door middel van een email te sturen naar70lux@tw3.nl. Vergeet niet in de email de contactgegevens van de geïnteresseerde te vermelden.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan vernemen wij deze uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

TW3 bouwbegeleiding namens projectteam 70LUX.