Beste omwonende(n) van project 70LUX,

Zoals hoogstwaarschijnlijk bij u bekend wordt in uw nabije omgeving het nieuwbouwproject 70LUX gerealiseerd aan de kruising met de Europaweg en de Luxemburglaan.

Om u als omwonende op de hoogte te houden van de komende werkzaamheden, het verloop van het project en belangrijke ontwikkelingen doen wij u dit eerste nieuwsbericht toekomen. In deze eerste nieuwsbrief informeren wij u ook over de betrokken projectpartners, uw aanspreekpunt, algemene projectinformatie en de actuele planning.

Wie is wie bij project 70LUX?

Tijdens de uitvoeringsperiode is TW3 bouwbegeleiding, in opdracht van Staton bouw, verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving. TW3 bouwbegeleiding heeft rechtstreeks contact met de verantwoordelijken van de uitvoerende partijen op het werk. TW3 bouwbegeleiding is in samenspraak met Staton bouw verantwoordelijk voor de opvolging en afhandeling van uw eventuele vragen en/ of klachten. Tevens verzorgt TW3 bouwbegeleiding vanaf heden het opstellen en verstrekken van nieuwsberichten naar de omwonenden.

TW3 bouwbegeleiding is als volgt te bereiken:

Telefoon:            +31 (0)10 307 5929

E-mail:                  70lux@tw3.nl

Om u aan te melden voor de nieuwsbrieven verzoeken wij uw NAW-gegevens naar voorgenoemd emailadres te sturen onder vermelding van “Aanmelding nieuwsbrief omwonenden 70LUX” zodat u de volgende nieuwsbrieven op uw persoonlijke emailadres ontvangt. Wij verzoeken u uw eventuele klachten en/of vragen te versturen naar voorgenoemd emailadres of onderaan bij “contact” op de projectwebsite https://70lux.nl/ zodat TW3 dit kan oppakken.

Algemene projectinformatie

Wat wordt er gebouwd?

Het project bestaat uit de nieuwbouw van 134 appartementen, 3 commerciële ruimten en een 4-laags inpandige parkeergarage.

Waar wordt precies gebouwd?

Aan de noordzijde grenst het projectterrein aan de Europaweg, aan de oostzijde aan de Berlijnstraat, aan de westzijde is het plan begrensd door de Luxemburglaan. Een openbare doorgang tussen de Luxemburglaan en de Berlijnstraat naast het seniorencomplex “De Leliënborgh” vormt de grens aan de zuidzijde van het plan.

Hoe wordt het project gerealiseerd?

De bouw van het project is opgedeeld in 2 fasen:

Bouwfase 1 is geprognotiseerd van februari 2023 t/m december 2023 en bestaat uit de volgende werkzaamheden :

 • Inrichten bouwterrein en plaatsen hekwerk.
 • Aanbrengen damwanden.
 • Slopen kelder.
 • Aanbrengen van boorpalen.
 • Grondwerkzaamheden.
 • Maken van de fundering.
 • Opbouwen torenkraan.
 • Maken van de onderste 4 verdiepingen in het werk gestorte wanden en vloeren.

Bouwfase 2 is geprognotiseerd van januari 2024 tot en met maart 2025 en bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Het maken van de betonnen prefab bovenbouw verdieping 4 t/m 22.
 • Het wind en waterdicht maken van het dak en de gevels.
 • Het afbouwen van het gebouw aan de binnenzijde.

Is er overlast voor mij als omwonende?

Omgeving

In de eerste bouwfase worden de werkzaamheden op de bouwplaats uitgevoerd. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt een gedeelte van de Berlijnstraat afgesloten. Ook worden de voet-, fiets-, twee rijbanen van de Luxemburglaan en een klein stuk van het fietspad van de Europalaan verlegd.

Werktijden

Er wordt over het algemeen van maandag tot en met vrijdag van 07.00u tot 19.00u gewerkt. Incidenteel kan er gewerkt worden op zaterdag tot 19:00 uur. Mochten er werkzaamheden verricht worden met ernstige geluidsoverlast na werktijd dan wordt hier een ontheffing voor aangevraagd en zullen wij u hierover aanvullend informeren.

Verlichting

De verwachting is dat de aannemer aanvullende verlichting nodig zal hebben. De verlichting van de machines en eventuele openbare verlichting wat al aanwezig is in de omgeving zal gebruikt worden. Daar waar extra verlichting nodig zal zijn, zal de aannemer deze van de woningen en de bedrijven afschijnen. Het gebruik van extra verlichting door de aannemer wordt tot een minimum beperkt.

Parkeren

Gedurende de werkzaamheden zullen een aantal parkeerplaatsen gesitueerd in het werkterrein opgeheven worden. Vanwege de zeer beperkte ruimte in de directe omgeving is het niet mogelijk tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen gedurende de uitvoeringsperiode om het aanbod van parkeerplaatsen te compenseren. Bij het aanleggen van de bouwhekken worden 40 parkeerplekken opgeheven op het binnenterrein van de Berlijnstraat, Elders zullen geen openbare parkeerplaatsen opgeheven moeten worden voor de voorgenomen werkzaamheden.

Is het bouwterrein toegankelijk?

De toegankelijkheid zal gewaarborgd worden door middel van het plaatsen van bouwhekken die zorgen voor een goed afgesloten werkterrein zodat het terrein niet door derden betreden kan worden en risico’s op vandalisme, inbraak en misdrijven worden tegengegaan. Het is voor omwonenden niet toegestaan het bouwterrein te betreden zonder uitnodiging.

Actuele planning

Wat staat er de komende periode op de planning?

Vanaf deze week zijn de werkzaamheden op de project locatie gestart. De planning vanaf dat moment zal er globaal als volgt uitzien:

 • Week 5: Plaatsen verkeersborden en bouwhekken; Er zullen verkeersborden worden geplaatst ter aanduiding van de verkeerontsluiting naar het project.
 • Week 6: Organiseren en inrichten van de bouwplaats; het plaatsen van de bouwkeet en opslag.
 • Week 7 tot week 10 Aanbrengen damwanden; voorbereiden/uitzetten van de damwanden en aanbrengen damwanden. Het aanbrengen van de damwanden neemt circa 3 weken in beslag. Een damwand is een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste metalen losse elementen (planken of panelen) die door middel van een gronddichte en in sommige gevallen ook waterdichte messing-en-groefverbinding (genoemd ‘slot’ bij stalen damwanden) met elkaar zijn verbonden. Bij 70LUX worden de damwanden geslagen.
 • Week 10 tot week 13; Resterende sloopwerkzaamheden. Aansluitend aan het plaatsen van de damwanden zal nog circa 3 weken worden gesloopt.
 • Week 14 start heiwerk; na afronding van het resterende sloopwerk zal aansluitend worden gestart met het heiwerk. Meer informatie over deze werkzaamheden volgt in de volgende nieuwsbrief.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan vernemen wij deze uiteraard graag.

De Maese 70LUX B.V, Catella, Staton Bouw, TW3 bouwbegeleiding en alle andere betrokken partijenwensen u een plezierig bouwproces toe!

Met vriendelijke groet,

TW3 bouwbegeleiding namens projectteam 70LUX.