De werkzaamheden aan kabels- en leidingen van nutsbedrijven aan de zijde van de Luxemburglaan en de Europaweg en aan de zijde van de Berlijnstraat zijn grotendeels opgeleverd. De verwachting is dat deze werkzaamheden de komende week worden afgerond.

Om de voortgang van de sloopwerkzaamheden niet te verstoren is besloten de werkzaamheden aan het riool ter plaatse van de Berlijnstraat uit te voeren na oplevering van de sloopwerkzaamheden. Voorafgaand aan de werkzaamheden aan het riool worden bestaande verhardingen in het werkgebied, waaronder het asfalt, verwijderd.

Na oplevering van de werkzaamheden aan kabels- en leidingen van nutsbedrijven worden tijdelijke verhardingen aangebracht aan de zijde van de Europaweg en Luxemburglaan bestaande uit stelconplaten en betonstraatstenen. Aan de zijde van de Berlijnstraat en de Europaweg wordt de straatverlichting binnen het werkterrein deels verwijderd en deels verplaatst.

In het gebouw wordt druk gewerkt aan de leegsloop en het verwijderen van asbesthoudende materialen. De verwachting is dat de komende week alle asbesthoudende materialen zijn verwijderd uit het gebouw, waarna het glas in de buitengevels verwijderd wordt en de dakopbouw en dakafwerkingen. De planning is dat de leegsloop duurt tot de eerste van december 2022, zodat direct aansluitend gestart kan worden met de constructieve sloop: de daadwerkelijke sloop van het gebouw.

Voor het uitvoeren van de hiervoor omgeschreven werkzaamheden blijft het huidige werkterrein afgesloten met hekwerken en blijven de ingestelde omleidingsroutes voor voetgangers en fietsers van kracht.

Indien u meer informatie wenst over de werkzaamheden of u heeft een klacht, dan kunt u contact opnemen met het projectteam door het invullen van het contactformulier op deze website. Ook kunt u het projectteam een bericht sturen via projectteam@70lux.nl.